Altınoluk yerleşim yeri 'Sit Alanı' ilan edildi 

Alacakaya'ya bağlı Altınoluk köyü içerisinde yer alan Altınoluk yerleşim yeri sit alanı ilan edildi. 

PAYLAŞ
Elazığ Detay Haber - Gülşah Altaş

Resmi Gazete yayımlanan karara göre Elazığ Alacakaya ilçesine bağlı Altınoluk yerleşim yeri “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden sit alanı ilan edildi.

 Resmi Gazetede yayımlanan kararda; “Elazığ ili, Alacakaya ilçesi, Altınoluk Köyü sınırları içerisinde tespit edilen maliye hazinesine ve özel mülkiyete ait 206 ada 98,100,101,103 ve 104 nolu parsel ile 207 ada 16 nolu parsel sınırlarının bir kısmında kalan "Altınoluk Yerleşim Yeri" in tescil talebine ilişkin; Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 20.08.2021 tarih ve E.1732079 sayılı yazısı eki olan Müze Uzman Raporu, ilgili kanım görüşlerinin istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 16.09.2021 tarih ve E.1720605 sayılı yazısı. 

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 20.09.2021 tarih ve 2750034 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nün 08.10.2021 tarih ve E.587508 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol işleri Genel Müdürlüğü'nün 8.10.2021 tarih ve E.2021311803 sayılı yazısı, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü'nün 19.10.2021 tarih ve 1662282 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü umanının hazırladığı 16.11.2021 tarih ve E.1049093 sayılı Dosya inceleme raporu, okundu. 

Yapılan görüşmeler sonunda; Elazığ ili, Alacakaya ilçesi, Altınoluk sınırları içerisinde tespit edilen maliye hazinesine ve özel mülkiyete ait 206 ada 98,100,101,103 ve 104 nolu parsel ile 207 ada 16 nolu parsel sınırlarının bir kısmında kalan "Altınoluk Yerleşim Yeri' "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli krokide belirlendiği şekli ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil (işinin uygun olduğuna, Tapu Müdürlüğünce, bir kısmı sit sınırları içinde kalan 206 ada 98 parsel, 206 ada 100 parsel, 206 ada 101 parsel, 206 ada 103 parsel ve 206 ada 104 nolu parsel ile 207 ada 16 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir Kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" şerhinin konulmasına, "Altınoluk Yerleşim Yeri" in bulunduğu alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun I 7. Maddesi gereğince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, -Kaçak kazıların önlenmesini sağlayıcı tedbirlerin ilgili birimlerce alınmasına, karar verildi” denildi.


 

Elazığ Detay Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN