Elazığ 6. bölge teşviklerinden yararlanmaya devam edecek

Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 25 il için 6. Bölge teşvikleri 1 yıl daha uzatıldı. Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 24 il geçtiğimiz yıl 'Cazibe Merkezleri Programı'na alınmıştı. 'Cazibe Merkezleri Programı' kapsamında OSB veya Endüstri Bölgelerindeki yatırımlara 6. Bölge desteklerinin sağlanması yılsonunda sona erecekti. 

PAYLAŞ
Elazığ Detay Haber - Muhammed Fatih Akarsu

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Elazığ’ın da aralarında bulunduğu 24 il için 6. Bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu. 24 ilin yanı sıra yayımlanan yeni kararla birlikte Sivas’ta Cazibe Merkezleri Programına eklenen bir diğer il oldu.  Sivas'ında eklenmesi ile birlikte Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında desteklenen il sayısı 25'e yükseldi. 

CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI NEDİR? 
PROGRAMIN AMACI: Programın hedefi; ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır. Cazibe Merkezleri Destekleme Programının Öncelikleri şunlardır: 

1-    İSTİHDAM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ve uygun Küçük Sanayi Sitelerinde (KSS) mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması Kentsel istihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi

2-    ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi Yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi Kümelenme odaklı ihtisas OSB’lerin oluşturulması Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi OSB elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol ihtiyaçlarına yönelik altyapıların geliştirilmesi

3-    VERİMLİLİĞİN DESTEKLENMESİ Endüstriyel simbiyoz faaliyetlerine ilişkin projeler Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye özel tasarım alanlarında model fabrikaların kurulması gibi üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi 

4-    TEKNOLOJİ VE YENİLİKÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi OSB ve TGB’lerde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılması Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması Bölge Planında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve genç girişimci merkezlerinin geliştirilmesi Kentsel hizmetlerin sunumunda etkinliği artırıcı akıllı uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara dönük yerli üretimleri teşvik edilmesi Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına dönük sosyal girişimcilik, akıllı şehir gibi alanlarda uygulama boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesi 

5-    İHRACAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanları Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisine katkısının artırılması


 

Elazığ Detay Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN